Erasmus+

Erasmus+: Mobilnost dijakov in osebja

Naslov projekta: Novi izzivi v izobraževanju

Trajanje projekta: 01/09/2023 do 28/02/2025

Projektni partnerji:

Cilji projekta:

  1. Krepiti medkulturno zavest in razvijati spoštovanje različnosti ter vključenost vseh
  2. Izboljšati raven pridobljenih digitalnih kompetenc
  3. Izboljšati znanje tujih jezikov
  4. Na področju internacionalizacije bomo do konca leta 2025 vzpostavili 2 novi kakovostni partnerstvi in izvedli 30 mobilnosti na področju PIU ter se bomo vsaj 1x pojavili v vlogi gostiteljice.

 

Enomesečne mobilnosti na Portugalsko se bo v šolskem letu 2023/24 udeležilo 13 dijakov s spremljevalnimi učitelji.

Enomesečne mobilnosti na Tenerife pa 14 dijakov s spremljevalnimi učitelji. Dva učitelja in računovodkinja pa se bosta udeležila tudi tečaja oz. usposabljanja.

 

Pričakovani učni rezultati so:

– večja samostojnost in samozavest dijakov,

– izboljšanje in nadgradnja poklicnih spretnosti,

– izboljšana jezikovna kompetenca, večja spretnost uporabe jezika stroke,

– boljši učni uspeh,

– okrepljena kompetenca medkulturnosti,

– razvoj kritičnega mišljenja,

-izboljšana digitalna kompetenca,

– osvojene veščine digitalnega marketinga.

Učitelji spremljevalci pa bodo prepoznali priložnosti za osebni in profesionalni razvoj, sposobni bodo sporazumevanja v tujem jeziku, razvili bodo medkulturno in digitalno kompetenco.

 

PREDSTAVITEV MOBILNOSTI ERASMUS+

Dostopnost