Srednje poklicni izobraževanje (SPI) – VAJENIŠKA OBLIKA

GASTRONOM HOTELIR | TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 3 LETA

3-LETNI PROGRAM: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA

Program srednjega poklicnega izobraževanja  za pridobitev poklica gastronom hotelir omogoča z izbiro ustreznih strokovnih modulov poklicno usposobljenost za  poklic  kuharja ali natakarja.

Izobraževanja traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom iz dveh predmetov (slovenščina in izdelek oz. storitev in zagovor).

Uspešno opravljen zaključni izpit omogoča zaposlitev ali pa nadaljevanje izobraževanja:

 • v programu GASTRONOMIJA (2 leti), ki se zaključi s poklicno maturo
 • po opravljeni poklicni maturi zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja – ŠTUDIJ

V 3-LETNEM PROGRAMU VAJENIŠKE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA JE POUDAREK NA PRAKTIČNEM POUKU, KI SE V CELOTI IZVEDE KOT PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU. Splošnoizobraževalni predmeti so zastopani v manjšem obsegu.

Program nudi pridobitev široke poklicne izobrazbe, ki omogoča z izbranimi strokovnimi  moduli (predmeti)  pridobitev  specializiranih  znanj  s  področja  kuharstva ali strežbe.

Prednost programa je tudi v tem, da se dijaki – vajenci odločijo za poklic šele po prvem letniku izobraževanja:

 • tisti, ki jih veseli delo v strežbi, se bodo odločili za smer STREŽBA s strokovnimi moduli: mešane pijače, priprava jedi pred gostom, postrežba izrednih obrokov, postrežba rednih obrokov, postrežba pijač

 

 • tisti, ki jih veseli delo v kuhinji, se bodo odločili za smer KUHARSTVO s strokovnimi moduli: peka peciva, slovenske narodne jedi, priprava izrednih obrokov, priprava rednih obrokov, priprava posameznih skupin jedi

 

Pregled predmetnika:

 • splošnoizobraževalni predmeti:

slovenščina, tuji jezik, matematika, umetnost, športna vzgoja, naravoslovje in družboslovje

 • obvezni strokovni moduli: osnove v gostinstvu, komuniciranje in poslovanje
 • izbirni strokovni moduli
 • praktično usposabljanje z delom v okviru strokovnih modulov pri delodajalcu (v 1., 2. in 3. letniku)
 • praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (v 1., 2. in 3. letniku)
 • interesne dejavnosti (športni dnevi, kulturne, zgodovinske in naravoslovne dejavnosti ter vsebine povezane s programom)
 • strokovne ekskurzije
 • vsebine iz odprtega dela kurikula

 

VAJENEC je DIJAK, ki:

 • sklene vajeniško pogodbo z delodajalcem
 • se praktično usposablja pri delodajalcu
 • dobi mesečno vajeniško denarno nagrado
 • se izobražuje v šoli v okviru splošnoizobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov
 • se izobražuje po izobraževalnem programu, ki je enakovreden šolski obliki izobraževanja
 • zaključi izobraževanje z zaključnim izpitom
Dostopnost