Knjižnica

“Knjige so ladje misli, ki potujejo po valovih časa in nosijo dragocen tovor od roda do roda.”
Francis Bacon (1561-1626), angleški filozof, pisatelj in državnik

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica je namenjena dijakom in delavcem naše šole. Ob sedanjem razvoju znanosti in pretoku informacij postaja knjižnica osrednji informacijski in učni center šole. Novi učni načrt knjižnično-informacijskih znanj od šole in knjižnice zahteva, da dijaki skozi šolska leta postanejo informacijsko pismeni. To pomeni, da bodo znali poiskati, ovrednotiti in uporabiti informacije pri šolskem delu in v vsakdanjem življenju.

Za takšno pomembno in zahtevno nalogo je potrebno imeti tudi dobre materialne pogoje. V šolskem letu 2002/2003 smo le-te precej izboljšali. V mesecu novembru smo knjižnico preselili iz majhnega prostora v veliko večjo učilnico, ki smo jo tudi na novo opremili. Pridobili smo dva računalnika, ki sta namenjena dijakom in jih lahko uporabljajo za delo in zabavo. V šolskem letu 1998/99 smo se vključili v svetovno računalniško omrežje preko interneta, ki ga uporabljajo tudi dijaki.

V knjižnici smo pridobili tudi nekaj čitalniških mest, ki smo jih zelo pogrešali. Dijaki tako lahko v knjižnici berejo, delajo na računalniku ali se samo pogovarjajo. Pogoji v knjižnici so se zelo izboljšali, še vedno pa niso najboljši.

Vso knjižnično gradivo je računalniško obdelano. Knjižnica obsega več kot 9000 enot knjižničnega gradiva, vso gradivo je opremljeno s črtno kodo. Knjižnično gradivo obsega knjižno in ostalo knjižnično gradivo (avdio in video kasete, CD-ROMI, učila), ki je postavljeno v prostem pristopu in urejeno po sistemu UDK.

Knjižnica je odprta vsak dan po urniku, ki je objavljen na vratih knjižnice. Vpis v knjižnico je brezplačen, vsi člani knjižnice pa morajo upoštevati knjižnični red.

 

UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli deluje učbeniški sklad, ki vsem dijakom omogoča, da si izposodijo komplet učbenikov proti plačilu izposojevalnine, ki znaša največ eno tretjino maloprodajne cene učbenikov.

Dostopnost