Projekt Talent Lab

PROJEKT
TALENT LAB
Povečanje zaposlitvenih potencialov mladih v Pomurski regiji

  • Trajanje projekta: 1. september 2022–30. april 2024 (20 mesecev)
  • Projekt sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma
  • 7 projektnih partnerjev (6 SLO, 1 NOR)
  • Specifični cilji projekta:
  • Vzpostavitev trajnostne mentorske sheme
  • Dvig kompetenc podpornega okolja
  • Reševanje podjetniških izzivov in vključenost mladih v podjetniške projekte
  • V podjetniške izzive bo vključeno 50 mladih talentov in 20 pomurskih podjetij
  • Reševanje podjetniških izzivov v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024

Več informacij o projektu na povezavi: Projekt Talent Lab 

Dostopnost