Izobraževanje odraslih in IZPITNI ROKI

Na tej strani so podatki o izrednem izpitnem roku, rednem izpitnem roku in vpisu v izobraževalne programe za odrasle.

                          IZREDNI IZPITNI ROK:

Mesec Prijava in plačilo Objava razporeda Opravljanje izpitov
Oktober 17.10.2022 –20.10.2022 21.10.2022 ob 10.00 24.10.2022 ob 13.30
November 21.11.2022 – 24.11.2022 25.11.2022 ob 10.00 28.11.2022 ob 13.30
December 12.12.2022 – 15.12.2022 16.12.2022 ob 10.00 19.12.2022 ob 13.30
Januar 16.1.2023 –19.1.2023 20.1.2023 ob 10.00 23.1.2023 ob 13.30
Marec 20.3.2023 –23.3.2023 24.3.2022 ob 10.00 27.3.2023 ob 13.30
April  17.4.2023 –20.4.2023 20.4.2023 ob 10.00 24.4.2023 ob 13.30
  Plačilo je potrebno opraviti ob prijavi.
Na izrednih izpitnih rokih se lahko opravlja največ 1 (en) izpit.

                              REDNI IZPITNI ROK:

ZIMSKI IZPITNI ROK: februar 2023

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK: maj, junij 2023 

 

V spomladanskem roku sta 2 izpitna roka:

–          v maju za zaključne letnike SPI (3-letni program)

–          v juniju za vse ostale programe in letnike

JESENSKI IZPITNI ROK: avgust 2023

Za redne izpitne roke glejte razpise na oglasni deski.

 

Na rednih izpitnih rokih se lahko opravljata največ 2 (dva) izpita.

Na jesenskem roku se lahko opravlja največ 3 (tri) izpite.

POKLICNA MATURA in ZAKLJUČNI IZPIT se opravlja le na rednih izpitnih roki.

VPIS – izredno izobraževanje/izobraževanje odraslih:

Informativni dan bo v četrtek, 15. 9. 2022 ob 16. uri.

Prijave za vpis za izobraževanje odraslih bomo sprejemali po informativnem dnevu.

Izobraževanje odraslih bomo izvajali le, če bo dovolj prijavljenih.                                                                                                                                                                                                                 

Dodatne informacije: telefon: 02 5669 160 (tajništvo); e-pošta: info@ssgtr.si.
Za podrobnejše informacije pošljite sporočilo na naslov: franc.cagran@guest.arnes.si

V šol. l. 2022/2023 bomo vpisovali odrasle v naslednje programe:

  • GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: 3-letni program za pridobitev poklica:  gastonom hotelir/gastronomka hotelirka

Pridobi se IV. stopnja izobrazbe.

  • GASTRONOMIJA: nadaljevalni program (+2) za pridobitev poklica: gastrononski tehnik/gastonomska tehnica

Pridobi se V. stopnje izobrazbe.

  • GASTRONOMIJA IN TURIZEM; 4-letni program za pridobitev poklica: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica                               

Pridobi se V. stopnje izobrazbe.

Poklici v gostinstvu in turizmu so ZANIMIVI, LEPI IN ZAPOSLJIVI, kar je še zlasti v času, v katerem živimo, zelo pomembno. Programi nudijo pridobitev široke poklicne izobrazbe, ki z izbranimi strokovnimi moduli (predmeti) omogočajo pridobitev specializiranih znanj s področij KUHARSTVA, STREŽBE ali TURIZMA.

Pridite na SŠGT Radenci, prepričajte se in izberite pravo odločitev!

Dostopnost