Predstavitev

Izobraževanje gostincev v Radencih se je pričelo jeseni 1962-leta. Radenska je bila tedaj edino podjetje v Pomurju, ki je razvijala tudi gostinstvo in turizem. Tako ni naključje, da sta v eni od stavb Radenske dobila prve prostore za delo tudi gostinska šola in dijaški dom. Leta 1973 so dijaki pričeli s poukom v novi stavbi, ki je bila tedaj sodobna in dovolj prostorna, dijaki dijaškega doma pa so se preselili v novo stavbo leta 1981. Vsa leta učitelji in vzgojitelji šole in dijaškega doma skrbimo, da bi naši dijaki svoje delo opravljali strokovno, tako kot pač gostje od gostincev pričakujejo. Predvsem pa, da bi bili pri svojem delu ustvarjalni in zadovoljni.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci je javni vzgojno-izobraževalni zavod v okviru katerega deluje tudi dijaški dom. Ustanoviteljica šole je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice ustanoviteljice uresničuje Vlada Republike Slovenije.

Gostinstvo in turizem spadata med najbolj zanimive dejavnosti sodobnega časa in na SŠGT Radenci ponujamo prav izobraževanje za delo v gostinstvu in turizmu. V šolskem letu 2008/09 smo začeli izobraževati po prenovljenih programih srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja za poklice: gastronom hotelir, gastronomsko-turistični tehnik, gastronomski tehnik. Prenovljeni programi so pomembna pridobitev, saj omogočajo kvalitetnejše in modernejše oblike projektnega dela, sodelovanja z okoljem ter večjo povezanost med dijaki in učitelji. Cilj novih programov pa je tudi zagotoviti odprt in prožen evropsko primerljiv izobraževalni program. V okviru šole izvajamo tudi izobraževalne programe za odrasle. Zanimanje odraslih za pridobitev poklica na naši šoli se povečuje, kar potrjuje dejstvo, da so pomurske občine zavezane turizmu in veseli smo, da je sedež šole prav v Občini Radenci; v kraju, ki se ponaša z dolgoletno gostinsko in turistično tradicijo.

Poslanstvo šole je zagotavljati ustrezno usposobljene kadre za opravljanje gostinskih in turističnih storitev. Z delovanjem v Radencih želimo dijakom in vsem, ki jih zanima delo v gostinstvu in turizmu približati možnost pridobivanja srednje poklicne in strokovne izobrazbe na področju gostinstva in turizma iz bližnje okolice, pa tudi iz bolj oddaljenih krajev.

Naša vizija je postati oziroma ostati ena izmed najboljših srednjih strokovnih šol na področju gostinstva in turizma, ki bo prepoznavna v slovenskem in tudi evropskem merilu. Z dobrim delom v šoli, povezanostjo z delodajalci ter nacionalnimi in mednarodnimi projekti želimo zagotavljati kakovostno izobraževanje in s tem dobro usposobljene nove kadre. Mladim želimo privzgojiti čut za odgovornost, spoštovanje ljudi in narave ter samostojno delo.

 
Dostopnost