Šolsko leto se bliža koncu, zato smo se na šoli odločili, da dijaki 1. a in 1. Ta-razreda staršem predstavijo, kaj so se v tem letu naučili. V ta namen je 9. maja 2024 potekal projektni dan Pozdrav pomladi, katerega primarni namen je bil gostom pokazati pridobljena strokovna znanja s področja gostinstva in turizma, zato so dijaki s svojimi mentorji že zgodaj popoldne začeli s pripravo jedi, ki so jih nato predstavili na prireditvi. Dijaki 1. a so pri strežbi pokazali, kako se pripravi pogrinjek, dijakinji 1. Ta, ki sta dogodek povezovali, pa sta v sklopu turističnih vsebin predstavili pri pouku obravnavane kraje in znamenitosti. Sledila je predstavitev jedi, ki so jih pripravili dijaki obeh razredov. Ker je pri delu v gostinstvu in turizmu pomembno znanje tako domačega kot tujih jezikov, so dijaki pod mentorstvom prof. slovenščine, angleščine in nemščine  pripravili povezovalni program, recitacijo pesmi, zaigrali pogovor med sošolcema in dialog na recepciji. Sledilo je neformalno druženje, med katerim so dijaki gostom postregli s pripravljeno hrano in pijačo.

Dostopnost