Zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 in na podlagi Priporočil  NIJZ, Navodil Državnega izpitnega centra RIC,  Priporočil CPI ter Sklepov MIZŠ velja na SŠGT Radenci naslednji HIŠNI in IZPITNI RED ZA RAVNANJE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 PRI OPRAVLJANJU POKLICNE MATURE (POM) IN ZAKLJUČNEGA IZPITA (ZI) v šolskem letu 2020/2021

 1. VSTOP V ŠOLO:
 • Kandidati v šolo vstopajo posamično z zaščitno masko, in sicer tako, da se vzdržujejo zadostno medosebno varnostno razdaljo (najmanj 1,5-2 m). Enako velja za izstopanje.
 • Ob vstopu si razkužijo roke.
 • Dežurno osebje posamično napoti kandidata v garderobo – prostor, kjer se obvezno odložijo vse elektronske naprave (tudi mobilni telefoni), ročne ure in dodatna oblačila. Za lastnino, puščeno v garderobi, šola ne odgovarja, zato predlagamo, da kandidati prinesejo s seboj le najnujnejše stvari.
 1. PISNI DEL POM IN ZI:
 • V izpitni prostor – učilnico se napoti kandidata na natanko določeno in označeno mesto s sedežnim redom med 8.30-8.45. Kandidat ostane na svojem mestu in čaka na navodila nadzornih učiteljev.
 • Pisni izpiti se začnejo vedno ob 9.00.
 • Na označenem sedežnem redu se preveri identifikacija kandidata.
 • V času trajanja izpita so maske obvezne.
 • V času izpita je na mizi poleg izpitnega gradiva z dovoljenimi pripomočki dovoljena le voda v prozorni embalaži brez nalepke.
 • Nadzorni učitelji z upoštevanjem varnostnih ukrepov (predhodnim razkuževanjem rok, z masko na obrazu) razdelijo izpitno gradivo in opozorijo kandidate, da preverijo, če so prejeli vso gradivo.
 • Po zaključku izpita kandidati položijo izpitno gradivo na rob mize, ki ga ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov pobere nadzorni učitelj.
 1. ODMOR:
 • Med odmori nadzorni učitelji prezračijo izpitne prostore.
 • V času odmora kandidati ostanejo v izpitnem prostoru, lahko se v prostoru gibljejo, vendar ohranjajo medsebojno razdaljo in uporabljajo zaščitno masko.
 • Dovoljeni so posamični nujni izhodi v toaletne prostore.
 1. USTNI DEL POM IN ZI:
 • Vsak kandidat prejme individualni razpored ustnih izpitov (navedeni so datum, ura in prostor ustnega izpita).
 • Kandidat lahko vstopi v šolo 15 minut pred predpisanim terminom njegovega ustnega izpita.
 • Kandidati čakajo na hodniku pred izpitnim prostorom (učilnico). Šele na povabilo nadzornega učitelja vstopijo v izpitni prostor.
 • Kandidat in izpitna komisija imajo med opravljanjem izpita ves čas nameščene maske.
 • Kandidat si razkuži roke in izbere izpitni listek z vprašanji.
 • Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek. Uporabljeni izpitni listek se ne vrne v komplet izpitnih listkov.
 • V času priprave na ustni del izpita je na mizi poleg izpitnega gradiva dovoljena voda v prozorni embalaži brez nalepke.
 • Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15-minutne priprave.
 • Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko ob upoštevanju varnostne razdalje pripravlja naslednji kandidat.
 • Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja izpitnega listka, traja največ 20 minut.
 • Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja izpitnega listka.
 1. ČETRTI PREDMET POM IN DRUGI PREDMET ZI (IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR):
 • Pri četrtem predmetu poklicne mature in drugem predmetu zaključnega izpita kandidati upoštevajo dodatna navodila, ki so jih prejeli pri svojih mentorjih.
 • Ob vstopu v izpitni prostor kandidati predajo izpraševalcu, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, elektronsko gradivo na USB ključu za morebitno PPT predstavitev.
 1. Hišni in izpitni red za ravnanje v času epidemije covid-19 pri opravljanju poklicne mature (POM) in zaključnega izpita (ZI) v šolskem letu 2020/2021 se objavi na spletni strani šole.

Ob vstopu in izstopu iz šole ter zadrževanju v šolskih prostorih se smiselno upoštevajo vsa  aktualna priporočila NIJZ, MIZŠ in drugih institucij.

Datum: 3. maj 2021

 

Ravnateljica:

Janja Prašnikar Neuvirt

 

Dostopnost