Ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga vse od leta 1970 obeležujemo vsako leto 22. aprila, se spominjamo našega planeta. Dan Zemlje je praznik vseh Zemljanov. Letošnje vodilo, ki ga vsako leto razglasi organizacija EARTHDAY.ORG  je »Obnovimo naš planet«. Postavljenih je pet stebrov obnove – sadnja dreves, hrana in okolje, globalno čiščenje Zemlje, klimatska pismenost in globalni izziv za Zemljo.

Ob zavedanju, kako pomemben ja naš planet za preživetje vseh Zemljanov, smo tudi na SŠGT Radenci pripravili učno uro na temo »Prilagajanje podnebnim spremembam«.

Osrednji namen učne ure, v kateri so sodelovali vsi dijaki po posameznih razredih, je bil v iskanju odgovorov na ključna raziskovalna vprašanja:

  • Kako se prilagajamo podnebnim spremembam?
  • Kako podnebne spremembe vplivajo na ljudi?
  • Kaj lahko storimo pri reševanju problematike podnemnih sprememb?
  • Kako se ljudje in skupnosti prilagajamo posledicam podnebnih sprememb?

Ura je bila zasnovana kot študija praktičnega primera Bangladeša, ene izmed najbolj ogroženih držav zaradi klimatskih sprememb, in orkana Katrina s povzročeno največjo materialno škodo v zgodovini ZDA.

Dijakom je bila predstavljena problematika in ukrepi, ki so jih sprejele vlade za rešitev katastrof. Izpostavljena so bila tudi dejstva, s kakšnimi težavami so se soočali prebivalci in kako bi lahko vsak posameznik pomagal rešiti problem. Dijaki po posameznih razredih so se nato postavili v vlogo nevladne organizacije, ki je bila napotena na izbrani dve krizni območji. Iskali smo rešitve, kako pomagati lokalnemu prebivalstvu.

Drugi del ure je bil namenjen študiju primera Slovenije. Dijaki so iskali odgovore na zastavljena vprašanja:

  • Ali imamo tudi v Sloveniji težave zaradi podnebnih sprememb?
  • Kakšna oblika pomoči se je predlagala?
  • Katere naše organizacije pomagajo ljudem na prizadetih območjih?
  • Kako jim lahko pomaga vsak posameznik?
  • Kakšni so predlogi in podpora ministrstva?

Z dijaki smo pripravili tudi krajše sestavke z naslovom Podnebne spremembe v Sloveniji. Najboljši prispevki so se objavili v prostorih šole.

Koordinatorica Ekošole: Barbara Senekovič

Dostopnost