Kljub epidemiji Covid-19 je v ponedeljek,  25. 5. 2020, potekalo 28. Regijsko srečanje mladih raziskovalcev srednjih in osnovnih šol Pomurja, ki ga vsako leto organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Tekmovanja se je udeležila tudi naša dijakinja iz 3. Tb-razreda Nuša Hozjan pod mentorstvom Barbare Senekovič.

Dijakinja  je zastopala šolo z raziskovalno nalogo z naslovom Pomen gastronomskega turizma Slovenije. Raziskovalna naloga je izstopala z obravnavanim aktualnim tematskim področjem, saj bo leta 2021 Slovenija nosilka naziva Evropska gastronomska regija 2021. Naloga je bila zasnovana kot poglobljena kulinarična analiza gastronomskih regij Slovenije. Oblikovan je bil predlog strategije razvoja gastronomije Slovenije,  podana so bila tudi priporočila gostinsko-turističnim ponudnikom, prav tako pa je bila izvedena terenska raziskava med zdraviliškimi gosti v Zdravilišču Radenci. Dijakinja je dosegla vse možne točke in zlato priznanje. Nuši in mentorici želimo veliko uspeha tudi na državnem tekmovanju.

Dostopnost