Na SŠGT Radenci je v sredo, 24. 4. 2024, potekala zaključna prireditev projekta Erasmus+.

SŠGT Radenci se že vrsto let uspešno vključuje v mednarodno dejavnost, na kar so zelo ponosni.

Tovrstni projekti udeležencem namreč omogočajo pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma. Aktivnosti znotraj projektov pa zraven neposrednih vplivov na posameznike prinašajo tudi pozitivne spremembe in razvojne premike na sodelujoče organizacije ter prispevajo k raznim inovacijam.

Projekt mobilnosti dijakov in osebja, ki so ga tokrat predstavili, traja od 1. 9. 2023 do 28. 2. 2025, pod naslovom Novi izzivi v izobraževanju.

Dijaki SŠGT Radenci so se v letošnjem šolskem letu odpravili na enomesečno mobilnost na Portugalsko (Braga, blizu Porta) in v Španijo (Tenerife) v sodelovanju z ustreznima partnerskima ustanovama (BragaMob in International Academy Tenerife). Delovno usposabljanje je trajalo od 25. 2. 2024 do 24. 3. 2024. Skupina 13 dijakov je opravljala delovno prakso na Portugalskem (Braga), skupina 14 dijakov pa je opravljala delovno prakso v Španiji (Tenerifi). Vključeni so bili dijakih iz vseh smeri, ki jih na šoli izobražujemo (gastronomija in turizem), in njihovi spremljevalci. Pridobili so bogata strokovna znanja s področja hotelsko-receptorskih del in del v gostinstvu.

Izobraževanja v Španiji so se udeležile tudi strokovne delavke šole, in sicer s področja digitalizacije. Na tem področju so zmeraj novosti, ki jih je potrebno spremljati in nadgrajevati svoje znanje.

Na prireditvi so obiskovalce s predstavitvijo popeljali skozi svoja enomesečna doživetja, s pogostitvijo pa so jim skušali pričarati okuse španskih in portugalskih jedi in pijač.

Na prireditvi so dijakom bili podeljena potrdila Europass mobilnost, ki jim lahko služijo kot priporočilno pismo o delovni ali učni izkušnji v drugi evropski državi.

Dostopnost