Tudi letos se bomo v času jesenskih počitnic spomnili velikih prelomnic naše zgodovine in kulture. Tako se bomo spomnili na reformacijsko gibanje in nastanek slovenskega knjižnega jezika, ki je neločljivo povezan z reformacijo.  Pri tem je  glavno vlogo odigral  Primož Trubar, ki je  bil  utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika. Slovence je opismenjeval, zato ga lahko upravičeno imenujemo »RODOLJUB ILIRSKI«, kot se je tudi sam podpisoval.

Slovenci smo z reformacijo dosegli stik s sočasnim evropskim razvojem. V kratkem času so Trubar in njegovi protestantski somišljeniki, zlasti Dalmatin, Krelj in Bohorič, knjižni jezik ne le utemeljili, ampak ga razvili do zavidljive popolnosti. Primož Trubar je leta 1550 napisal   prvo knjigo v slovenskem jeziku – Katekizem , dodal je še Abecednik. Jezik in pravopis sta bila sorazmerno enotna. Temu prav gotovo botruje dejstvo, da so bili  protestanti med seboj povezani in so dobro poznali vse knjige, ki so izšle v slovenščini. V tem času pa se je začelo tudi glasbeno življenje v »domačem« jeziku, kar je prav tako Trubarjeva pobuda.

V spomin na to dogajanje Slovenci 31. oktobra praznujemo dan reformacije. Prav je, da zdaj, ko imamo nekaj več  časa, preberemo kakšno zanimivo knjigo,  kajti tako bomo dokazali, da se zavedamo pomembnosti lastnega jezika.

1. novembra bomo obeležili tudi dan spomina na mrtve in se s tem spomnili na vse tiste, ki jih ni več med nami.

Želimo, da jesenske počitnice prijetno preživimo, si  malo odpočijemo ter naberemo novih moči za  obveznosti, ki nas znova čakajo ob prihodu v šolo.

Dostopnost