SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI

VABI NA INFORMATIVNI DAN, ki bo v prostorih šole

v petek, 17. 2. 2023, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 18. 2. 2023, ob 9. uri.

Na SŠGT Radenci mladim ponujamo največ, kar je danes mogoče ponuditi na področju gostinstva in turizma.  Ne le strokovno znanje in usposobljenost za poklic, ampak različne aktivnosti v številnih projektih so popotnica, ki jo dajemo našim dijakom, da so uspešni pri svojem delu.

PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV:

4-letni program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Naziv strokovne izobrazbe: GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK

Zaključek izobraževanja: poklicna matura in zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja – študij

Prednost programa je v tem, da se dijaki odločijo za smer izobraževanja šele po prvem letniku, in sicer za smer TURIZEM ali za smer GASTRONOMIJA.

Program srednjega strokovnega izobraževanja za pridobitev poklica gastronomsko-turistični tehnik traja 4 leta in omogoča strokovno usposobljenost, hkrati pa ustrezno pripravo za nadaljnji študij v programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Kdor opravi peti predmet mature ali maturitetni tečaj, se lahko vključi v univerzitetni študij.

Program vključuje v precej enakovrednem obsegu na eni strani splošnoizobraževalne predmete, kot so slovenščina, tuji jezik, matematika, umetnost, športna vzgoja, naravoslovni in družboslovni predmeti, in na drugi strani strokovne predmete in praktično usposabljanje z delom.

Program nudi pridobitev široke strokovne izobrazbe, ki omogoča z izbranimi
strokovnimi predmeti pridobitev specializiranih znanj s področja gastronomije ali
turizma. Tisti, ki boste želeli delati v gostinstvu, boste izbrali predmete, ki so značilni za področje gostinstva, drugi, ki boste želeli delati v turizmu, pa tiste, ki so povezani s turizmom.

________________________________________________________________________

3-letni program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

Naziv poklicne izobrazbe: GASTRONOM HOTELIR

Zaključek izobraževanja: zaključni izpit in zaposlitev ali nadaljevanje v programu gastronomija (2 leti)

Prednost programa je v tem, da se dijaki odločijo za smer izobraževanja šele po prvem letniku, in sicer za smer STREŽBA ali za smer KUHARSTVO.

Program srednjega poklicnega izobraževanja  za pridobitev poklica gastronom hotelir traja 3 leta in omogoča z izbiro ustreznih strokovnih predmetov poklicno usposobljenost za  poklic  kuharja ali natakarja.  Program nudi pridobitev široke poklicne izobrazbe, ki omogoča z izbranimi strokovnimi  predmeti  pridobitev  specializiranih  znanj  s  področja  kuharstva ali strežbe. Tisti, ki boste želeli delati v strežbi, boste izbrali predmete, ki prinašajo znanje iz strežbe, drugi, ki boste želeli delati v kuhinji, pa tiste, ki so povezani s kuharstvom. 

3-letni program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE se izvaja tudi v VAJENIŠKI OBLIKI. Program je enakovreden šolski obliki izobraževanja.

Razlika je le v tem, da se v vajeniški obliki izobraževanja praktični pouk izvaja samo pri delodajalcu.

DIJAK-VAJENEC sklene z delodajalcem VAJENIŠKO POGODBO in dobi vajeniško nagrado.

________________________________________________________________________

2-letni nadaljevalni program: GASTRONOMIJA

Po končanem 3-letnem izobraževanju imajo dijaki odprto pot – lahko se  zaposlijo ali pa  nadaljujejo z izobraževanjem na naši šoli še dve leti v programu poklicno-tehniškega  izobraževanja GASTRONOMIJA.

Naziv strokovne izobrazbe:  GASTRONOMSKI TEHNIK

Zaključek izobraževanja: poklicna matura in zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja – študij

______________________________________________________________________________

PREDSTAVITEV DIJAŠKEGA DOMA:

Sestavni del SŠGT Radenci  je tudi dijaški dom, v katerem lahko bivajo dijaki v  času šolanja.
Dijaški dom SŠGT Radenci je v mreži YH  in spada med manjše domove v Sloveniji, kar ima  svoje prednosti v pristni komunikaciji in dobrem počutju.  V domu je manjše število dijakov, zato daje pridih domačnosti. Med dijaki in vzgojitelji vladajo pristni odnosi, vsi so med seboj  povezani in zlahka izmenjujejo izkušnje.

Prostori v dijaškem domu so prenovljeni in lepo urejeni, dijaki lahko bivajo v enoposteljnih sobah, organizirana je učna pomoč, skrbimo za zdravo prehrano, rekreacijo in varno učno okolje.

Naš dijaški dom omogoča hiter dostop do avtobusa, zato je zanimiv tudi za dijake, ki obiskujejo druge srednje šole, npr. v Ljutomeru ali Murski Soboti. V obe smeri so dobre avtobusne povezave.

PRIDITE IN SE PREPRIČAJTE O MOŽNOSTIH, KI VAM JIH PONUJAJO GOSTINSKO-TURISTIČNI POKLICI:

Gostinsko-turistični poklici omogočajo dijakom:

 • najsodobnejša znanja s področja kulinarike;
 • pripravo raznovrstnih jedi, rednih in izrednih zahtevnejših obrokov, hladnih in

toplih jedi, sladic, narodnih jedi in tudi alternativne prehrane;

 • estetsko dekoriranje jedi in ponujanje jedi gostu;
 • ureditev prostora in pogrinjkov;
 • učenje in svetovanje, priporočanje, prevzemanje naročil, sprejemanje gostov;
 • usposabljanje za dajanje turističnih informacij na področju turizma, pripravljanje turističnih aranžmajev, pripravo na delo v recepciji,  animacijo gostov,  hotelsko poslovanje in poslovanje raznih turističnih agencij;
 • poslovno komuniciranje v tujih jezikih;
 • možnost spoznavanja novih krajev, kulture in ljudi;
 • strokovne ekskurzije po domovini in tujini;
 • izpopolnjevanje na delovni praksi izven šole in s tem možnost javnega nastopanja,
 • vključevanje v mednarodno izmenjavo mladih gostinskih delavcev.

Vsako leto dijaki in mentorji sodelujejo na različnih prireditvah, udeležujejo pa se tudi raznih tekmovanj:

 • sodelujemo na Gostinsko-turističnih zborih Slovenije;
 • izvajamo brezplačne učne delavnice po osnovnih šolah;
 • izvajamo številne projekte (ERASMUS+, SKUM, MUNERA 3 …);
 • tekmujemo na športnem področju, v raziskovalni dejavnosti, v znanju materinščine,  tujih jezikov, matematike, zgodovine;
 • vključeni smo v mrežo EKO šol in ZDRAVIH šol;
 • uvrščamo se tudi med UNESCO šole.

Poklici v gostinstvu in turizmu imajo naslednje prednosti:

 • možnost takojšnje zaposlitve,
 • delo se izvaja v urejenem, zanimivem in čistem okolju;
 • delo je dinamično in ustvarjalno;
 • gre za zanimivo komuniciranje v domačem in tujih jezikih;
 • med opravljanjem dela lahko srečamo znane in pomembne osebnosti;
 • možnost za samostojno kariero;
 • pridobivanje izkušenj v tujini že med samim izobraževanjem (Španija, Francija, Malta, Portugalska, Srbija …);
 • izpopolnjevanje strokovnega znanja in možnost nadaljnjega študija.

NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI IN NAS OBIŠČITE NA SŠGT Radenci.

Ogled šole in dijaškega doma je mogoč tudi katerikoli dan v tednu.

Pokličite nas!

Informacije: www.ssgtr.si, info@ssgtr.si, 041 605 161, 02 566 9 160

 

Dostopnost