Delavnica je bila izvedena v ponedeljek, 21. 3. 2022, za dijake 3. in 4. letnika, in sicer v okviru projekta Idemo v park, katerega namen je vzpostaviti program vodenja skozi osrednji krajevni park za otroško publiko.

V 1. delavnici so se dijaki soočili z  enim izmed bistvenih elementov  vodenja – pripovedovanjem, ki je nujna veščina vsakega animatorja in vodiča. V delavnici so se na primeru središčne zgodbe o zgodovini kraja lotili osnovnih elementov pripovedovanja in priprave zgodbe za živo pripoved (v nasprotju z branjem).

Namen delavnic je bil ozavestiti strukturo zgodbe in samoumevnost pripovedovanja pri dijakih, hkrati pa  jim dati orodja, kako katerokoli zgodbo oblikovati za pripoved.

Dijaki so v parih izdelali in poskusno izvedli pripoved o Karlu Hennu, ki je lahko eden izmed elementov načrtovanega programa za otroke.

Ob tem so izvedli tudi vodene vaje za ozaveščanje glasu.

Mentorica Ana Duša je sproti ozaveščala elemente priprave zgodbe, z namenom, da bodo lahko dijaki postopek samostojno izvajali tudi na drugih zgodbah.

Del delavnice je bil izveden v prostorih dijaškega doma, del pa v parku, ob vrelcu, o katerem pripoveduje obravnavana zgodba.

Mentor 2. delavnice je bil Grega Močivnik. Šlo je za delavnico fizičnega, improviziranega in interaktivnega gledališča.

Namen srečanja v živo je bil pri dijakih krepiti občutek za skupinsko povezanost, dajanje spodbud v skupini, sprejemanje odgovornosti, spodbujanje zdravega odnosa do lastnega telesa, spodbujanje solidarnosti, predstavitev različnih možnosti kreativnega izraza v javnem prostoru (parku), urjenje pripovedovanja preko iger za javno nastopanje in ustvarjanje asociacij na temo lastnega doživljanja parka. 

Tako so se dijaki soočili z branjem lastnih doživetij v parku, ustvarjanjem fizičnih kompozicij in iskanjem možnosti neverbalnih načinov izraza v javnem prostoru, vajami za javno nastopanje in skupinsko pozornost v parku.

Na koncu so ustvarili prostor za krajšo skupinsko neformalno evalvacijo med mentorjem in udeleženci skupine.

Dijaki so bili navdušeni nad delom z umetnikoma, posebej so jih pritegnile igre, kot so  »Ondo Ruj« (igra v krogu, kjer vsakdo od udeležencev skrbi, da zvok in gib potujeta v krogu), igra »Samuraj« (vaja za urjenje skupinske pozornosti in odzivnost), masiranje obraza in »boksanje« telesa ter podobno.

Po končanem delu so dijaki prejeli nove naloge kot nove izzive v snovanju projekta in si zaželeli, da bi se z obema umetnikoma še kdaj srečali.

Dostopnost