Pozdravljeni devetošolci!

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci (SŠGT Radenci) izobražujemo za poklice v gostinstvu in turizmu.

Želimo, da se kljub trenutnim razmeram odločite za poklice, kot so KUHAR, NATAKAR, GOSTINSKI TEHNIK, TURISTIČNI TEHNIK, in pridete na SŠGT Radenci.

Da bo vaša odločitev lažja, vam takoj ko bo to mogoče, ponujamo BREZPLAČNE delavnice v prostorih šole SŠGT Radenci v ŽIVO! V okviru vaših šol se lahko prijavite na kulinarično–turistične delavnice, kjer boste skupaj z našimi učitelji in dijaki sodelovali v praktičnih delavnicah iz:

 • KUHARSTVA,
 • STREŽBE,
 • TURIZMA.

Vsak izmed vas pa nas lahko s svojimi starši na šoli obišče kadarkoli.

Pokličite nas na tel.: 041 605 161.

Dogovorili se bomo za uro obiska, ki vam najbolj ustreza.

Izbrati poklic na pragu mladosti in se  mu predati za velik del življenja, ni lahka naloga, kajti poklic, ki  ga boste izbrali, bo vodil in usmerjal vaše nadaljnje poti.

Mladim ponujamo največ, kar je danes mogoče ponuditi na področju gostinstva in turizma.  Ne le strokovno znanje in usposobljenost za poklic, ampak različne aktivnosti v številnih projektih so popotnice, ki jih dajemo našim dijakom, da so uspešni pri svojem delu.

Že vrsto let sodelujemo v projektu Zdrava šola, vključeni smo v mrežo Ekošol, uvrščamo se tudi med Unesco šole.  Sodelujemo v mednarodnih projektih (tudi Erasmus+), skozi katere se mladi preko taborov, strokovnih ekskurzij in delavnic ozaveščajo o pomenu turizma, zdravega načina življenja in zdrave prehrane … Prav zdaj, konec februarja 2022, se 20 naših dijakov odpravlja na enomesečno delovno prakso na Portugalsko.

Gostinstvo in turizem prav gotovo spadata med tiste dejavnosti, kjer je delo zanimivo in vedno znova prinaša nove izzive.

Izobražujemo v programih srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

Programi nudijo pridobitev široke poklicne  oz. strokovne izobrazbe, ki z izbranimi strokovnimi moduli (predmeti) omogočajo pridobitev specializiranih znanj s področij kuharstva, strežbe, gastronomije in turizma ter dajejo tudi možnost nadaljevanja  izobraževanja – ŠTUDIJ.

PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV:

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)

4-letni program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Program srednjega strokovnega izobraževanja  za pridobitev poklica gastronomsko-turistični tehnik traja 4 leta in omogoča poklicno usposobljenost, hkrati pa ustrezno pripravo za nadaljnji študij v programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Kdor opravi peti predmet mature ali maturitetni tečaj, se lahko vključi v univerzitetni študij. Izobraževanje se na naši šoli zaključi s POKLICNO MATURO.

Program vključuje v precej enakovrednem obsegu na eni strani splošnoizobraževalne predmete, kot so slovenščina, tuji jezik, matematika, umetnost, športna vzgoja, naravoslovni in družboslovni predmeti, in na drugi strani strokovne module (predmete) in praktično usposabljanje z delom.

Program nudi pridobitev široke strokovne izobrazbe, ki omogoča z izbranimi
strokovnimi predmeti pridobitev specializiranih znanj s področja gastronomije ali
turizma. Tisti, ki boste želeli delati v gostinstvu, boste izbrali predmete, ki so značilni za področje gostinstva, drugi, ki boste želeli delati v turizmu, pa tiste, ki so povezani s turizmom.

Naziv strokovne izobrazbe: GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK

Zaključek izobraževanja: poklicna matura in zaposlitev ali  nadaljevanje izobraževanja – študij.

Trajanje izobraževanja: 4 leta.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

3-letni program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

Program srednjega poklicnega izobraževanja  za pridobitev poklica gastronom hotelir traja 3 leta in omogoča z izbiro ustreznih strokovnih modulov poklicno usposobljenost za  poklic  kuharja ali natakarja.  Izobraževanje se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM.

Program nudi pridobitev široke poklicne izobrazbe, ki omogoča z izbranimi strokovnimi  moduli (predmeti)  pridobitev  specializiranih  znanj  s  področja  kuharstva ali strežbe.

Tisti, ki boste želeli delati v strežbi, boste izbrali predmete, ki prinašajo znanje iz strežbe, drugi, ki boste želeli delati v kuhinji, pa tiste, ki so povezani s kuharstvom.

3-letni program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE  izvajamo tudi v VAJENIŠKI OBLIKI (praktični pouk se v celoti izvede pri delodajalcu).

Naziv poklicne izobrazbe: GASTRONOM HOTELIR

Zaključek izobraževanja: zaključni izpit in zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja.

Trajanje izobraževanja: 3 leta.

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

2-letni nadaljevalni program: GASTRONOMIJA

Po končanem 3-letnem izobraževanju imajo dijaki odprto pot – lahko se  zaposlijo ali pa  nadaljujejo z izobraževanjem na naši šoli še dve leti v programu poklicno-tehniškega  izobraževanja GASTRONOMIJA.

Naziv strokovne izobrazbe: GASTRONOMSKI TEHNIK

Zaključek izobraževanja: poklicna matura.

Trajanje izobraževanja: 2 leti

PREDSTAVITEV DIJAŠKEGA DOMA:

Sestavni del SŠGT Radenci  je tudi dijaški dom, v katerem lahko bivajo dijaki v  času šolanja.
Dijaški dom SŠGT Radenci je v mreži YH  in spada med manjše domove v Sloveniji, kar ima  svoje prednosti v pristni komunikaciji in dobrem počutju.

Zaradi ugodne lege dijaškega doma (neposredna bližina avtobusne postaje) in ugodnih avtobusnih povezav bivajo v dijaškem domu SŠGT Radenci tudi dijaki, ki obiskujejo druge srednje šole v Pomurju, npr. GFML Ljutomer.

V dijaškem domu si mladi pridobijo in izoblikujejo pozitiven in odgovoren odnos do dela in se usposobijo za čim večjo ekonomsko in socialno samostojnost ter uspešno vključitev v življenje.

V Dijaškem domu SŠGT Radenci vam nudimo:

 • NOVE IN LEPO OPREMLJENE PROSTORE
 • ENOPOSTELJNE SOBE
 • UČENJE IN UČNO POMOČ
 • ZDRAVO PREHRANO
 • UGODNO LOKACIJO OB AVTOBUSNI POSTAJI IN Z DOBRIMI AVTOBUSNIMI POVEZAVAMI …

 

Poklici v gostinstvu in turizmu, za katere izobražujemo na naši šoli, so še vedno poklici prihodnosti – zanimivi, lepi in zaposljivi, kar je zelo pomembno. Dajte nam priložnost in skupaj z vami bomo uresničili želje vseh vas, ki želite postati ustvarjalni, spretni in uspešni gostinsko-turistični delavci.

Za kakršnekoli informacije smo na voljo:

 • na telefonskih številkah:
 • ravnateljica: 041 605 161
 • tajništvo: 02 566 9 160
 • svetovalna delavka: 041 651 855

 

Dostopnost