Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVlD-19.

Določba 8. člena odloka, ki ureja samotestiranje dijakov in učencev se začne uporabljati v sredo, 17. 11. 2021.

V spremenjenem odloku je še bolj jasno določeno, da je samotestiranje za dijake, ki se izobražujejo v programih za pridobitev javno veljavne izobrazbe, obvezno in se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe ki jo določi ravnatelj.

Soglasje staršev za samostestiranje dijakov ni potrebno.

Še naprej ostaja v veljavi, da se obvezno samotestiranje izvaja 3x tedensko (od 17. 11. 2021 dalje).

Dijakom, ki ne bodo izpolnjevali pogoja PCT oziroma, ki se ne bodo želeli samotestirati, je začasno prepovedano zbiranje v vzgojno izobraževalnih zavodih, sodelovanje pri pouku v VIZ in drugih oblikah organiziranega dela z dijaki. Zoper te dijake lahko Šola vzgojno ukrepa v skladu z zakonodajo in šolskimi pravili. Odlok zanje ne predvideva izobraževanja na daljavo.

O D L O K o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19: 2021-01-3480-2021-01-3459-npb1

Protokol samotestiranja: 13303_Protokol_samotestiranja_nov_dijaki__P

NAVODILA ZA SAMOTESTIRANJE_6 korakov: NAVODILA ZA SAMOTESTIRAANJE_6 korakov

Dostopnost