V četrtek, 22. aprila 2021, je potekalo regijsko tekmovanje Srečanje mladih raziskovalcev osnovnošolcev in srednješolcev Pomurja. Tekmovanje poteka v okviru Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Na državno tekmovanje se je letos uvrstilo 7 najboljših nalog mladih raziskovalcev iz OŠ in SŠ Pomurja.  Med temi je izstopala tudi naša Ana, ki je dosegla zlato priznanje.

ZLATO za ANO!

Dijakinja 2. letnika Ana Kosmajer Marovič  se je predstavila z  raziskovalno nalogo Razvoj turizma v občini Radenci. Naloga je bila zasnovana  kot poglobljena analiza izbranih kazalnikov za obdobje zadnjih deset let. Ugotavljale so se tudi prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti stanja turizma. Izvedena je bila tudi spletna anketa, v okviru katere se je ugotavljalo mnenje anketirancev o stanju turistične dejavnosti v občini Radenci. V nalogi je podan tudi predlog nadaljnjega razvoja turizma ter predlog vsebine novega turističnega produkta s predvidenim finančnim načrtom investicije.

Ana se je z zlatim priznanjem uvrstila v prvi krog državnega tekmovanja!

SREBRO za NUŠO!

Dijakinja 4. letnika Nuša Hozjan se je predstavila  z  raziskovalno nalogo Vpliv covid-19 na turistično panogo in nakupovalne navade potrošnikov. Raziskovalna naloga se je dotaknila aktualne trenutne problematike, saj je  predstavljen negativen vpliv epidemije na turistično panogo. Naloga je bila zasnovana kot analitični pregled podatkov o vplivu epidemije  na svet, Evropo in Slovenijo. Predstavljeni pa so bili tudi različni izsledki opravljenih predhodnih raziskav o nakupovalnih navadah potrošnikov v času covid-19.

Dijakinja Nuša je že tretjo leto zapored uspešna na tekmovanju iz raziskovalne dejavnosti.  Leta 2019 je bila na regijskem tekmovanju srebrna in je z udeležbo na državnem tekmovanju dosegla bronasto priznanje. V šolskem letu 2019/20 je na regijskem tekmovanju dosegla vse možne točke in zlato priznanje, kar ji je omogočilo uvrstitev v drugi krog državnega tekmovanja,  kjer je dosegla srebrno priznanje. Letos pa je Nuša dosegla na regijskem tekmovanju srebrno priznanje.

Ponosni smo, da smo šola, ki poleg praktičnih veščin in uspehov na tekmovanjih iz gostinstva in turizma (strežba, kuharstvo, turizem) ponuja in razvija tudi raziskovalno dejavnost, kar je dobra popotnica našim dijakom za nadaljevanje študija. Ta priznanja in uvrstitve dijakom pomagajo s točkami  tudi do Zoisove štipendije.

Ani in Nuši ter mentorici Barbari Senekovič čestitamo!

Ravnateljica: Janja Prašnikar Neuvirt

Dostopnost