Rok za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2020/21 (2. april 2020) je  zaradi zaprtja šol PRESTAVLJEN. Na spletni strani MIZŠ na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947najdete  vsa obvestila o prestavljenem roku za vpis v srednje šole in dijaške domove.

Dragi devetošolci in devetošolke!

Približuje se čas, ko se boste morali odločiti za nadaljnje izobraževanje. Ta odločitev pa kljub informativnim dnevom, ki ste jih obiskali, ni lahka, kajti poklic, katerega boste izbrali, bo vodil in usmerjal vaše nadaljnje življenje.

Veselje do kuhanja, strežbe in turizma mnoge mlade privede na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci, kjer se to veselje nadgrajuje s strokovnim znanjem in nabiranjem izkušenj ter pripravo za delo oziroma za nadaljevanje izobraževanja – študij.

Pred vami so pričakovanja, želje in cilji,   morda pa tudi bojazen in strah pred neznanim.  Na SŠGT Radenci vam želimo, da bi dosegli vse zastavljene cilje in da bi velikokrat razveselili svoje starše.

Vabimo vas, da se odločite za izobraževanje na naši šoli. Ponujamo vam vse, kar je danes mogoče ponuditi na področju gastronomije in turizma.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI NA SŠGT RADENCI:

4-letni program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Naziv strokovne izobrazbe: GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK

Zaključek izobraževanja: poklicna matura in zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja – študij.

3-letni program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

Naziv poklicne izobrazbe: GASTRONOM HOTELIR

Zaključek izobraževanja: zaključni izpit in zaposlitev ali nadaljevanje v programu gastronomija (2 leti) in poklicna  matura ter možnost  nadaljevanja izobraževanja – študij.

2-letni nadaljevalni program: GASTRONOMIJA

Naziv strokovne izobrazbe:  GASTRONOMSKI TEHNIK

Zaključek izobraževanja: poklicna matura in zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja – študij.

3-letni program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – VAJENIŠKA oblika izobraževanja

Naziv poklicne izobrazbe:  GASTRONOM HOTELIR

Zaključek izobraževanja: zaključni izpit in zaposlitev ali  nadaljevanje v programu gastronomija (2 leti) in poklicna matura ter možnost nadaljevanja izobraževanja – študij.

SŠGT RADENCI JE ŠOLA Z DIJAŠKIM DOMOM.

DIJAŠKI DOM SŠGT RADENCI NUDI:

 • NOVE PRENOVLJENE PROSTORE
 • ENOPOSTELJNE SOBE
 • UČENJE IN UČNO POMOČ
 • UGODNO LEGO OB AVTOBUSNI POSTAJI …

Odloči se za bivanje v dijaškem domu!

IZKORISTI USTVARJALNOST, KI JO PONUJATA ŠOLA IN DIJAŠKI DOM SŠGT RADENCI:

 • UČENJE ZA POKLIC in ŠTUDIJ
 • ŠOLSKA in DRŽAVNA TEKMOVANJA, MEDNARODNA TEKMOVANJA
 • PROJEKTI in DELAVNICE
 • SPOZNAVANJE DOMAČE IN SVETOVNE KULINARIKE
 • DOŽIVETJA S POMEMBNIMI GOSTI
 • PRIDOBIVANJE DELOVNIH IZKUŠENJ DOMA IN V TUJINI
 • ODKRIVANJE NOVIH DEŽEL, STROKOVNE EKSKURZIJE …

OBJEMI SVET IN PRIDI NA SREDNJO ŠOLO ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI!

Tel.: 02 5669 160, 0 41 605 161, e-naslov: info@ssgtr.si, splet: www.ssgtr.si

Dostopnost