logo
PRIJAVA

Obvestilo za vpis v izredno izobraevanje (odrasli): informativni dan bo v četrtek, 17.9.2020 ob 16. uri (več informacij je v nadaljevanju strani).

Obvestilo o izpitnih rokih:

    IZREDNI IZPITNI ROKI

Mesec

Prijava in plačilo

Plačilo je obvezno ob prijavi.

Objava razporeda Opravljanje izpitov
Oktober 12.10.2020 –15.10.2020 16.10.2020 ob 10.00 19.10.2020 ob 13.30
November 23.11.2020 – 26.11.2020 27.11.2020 ob 10.00 30.11.2020 ob 13.30
December 14.12.2020 – 17.12.2020 18.12.2020 ob 10.00 21.12.2020 ob 13.30
Januar 18.1.2021 –21.1.2021 22.1.2021 ob 10.00 25.1.2021 ob 13.30
Marec 22.3.2021 –25.3.2021 26.3.2021 ob 10.00 29.3.2021 ob 13.30
April  12.4.2021 –15.4.2021 16.4.2021 ob 10.00 19.4.2021 ob 13.30

          REDNI IZPITNI ROKI

ZIMSKI IZPITNI ROK: februar 2021
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK: maj, junij 2021
  V spomladanskem roku sta 2 izpitna roka:–          v maju za zaključne letnike SPI (3-letni program)–          v juniju za vse ostale programe in letnike
JESENSKI IZPITNI ROK: avgust 2021
Za redne izpitne roke glejte razpise na oglasni deski v avli šole.

Na izrednih izpitnih rokih se lahko opravlja največ 1 izpit.

Na rednih izpitnih rokih se lahko opravljata največ 2 izpita (na jesenskem roku pa 3).

POKLICNA MATURA in ZAKLJUČNI IZPIT se opravljata le na rednih izpitnih roki.

    VPIS

V šol. l. 2020/2021 bomo vpisovali odrasle v naslednje programe:

1) GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: 3-letni program za pridobitev poklica:

a) gastonom hotelir/gastronomka hotelirka
Pridobi se IV. stopnja izobrazbe.

2) GASTRONOMIJA: nadaljevalni program (+2) za pridobitev poklica:

a) gastrononski tehnik/gastonomska tehnica
Pridobi se V. stopnje izobrazbe.

3) GASTRONOMIJA IN TURIZEM; 4-letni program za pridobitev poklica:

a) gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica
Pridobi se V. stopnje izobrazbe.

Poklici v gostinstvu in turizmu so ZANIMIVI, LEPI IN ZAPOSLJIVI, kar je še zlasti v času, v katerem živimo, zelo pomembno. Programi nudijo pridobitev široke poklicne izobrazbe, ki z izbranimi strokovnimi moduli (predmeti) omogočajo pridobitev specializiranih znanj s področij KUHARSTVA, STREŽBE ali TURIZMA.

Informativni dan bo v četrtek, 17. 9. 2020 ob 16. uri.

Prijave za vpis bomo sprejemali po informativnem dnevu.

Izobraževanje bomo izvajali le, če bo dovolj prijavljenih.

Pridite na SŠGT Radenci, prepričajte se in izberite pravo odločitev!
Dodatne informacije: telefon: 02 5669 160 (tajništvo); e-pošta: info@ssgtr.si.
Za podrobnejše informacije pošljite sporočilo na naslov: franc.cagran@guest.arnes.si

————————————————————–

Projekt ATENA – Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022

Namen projekta Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022 je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven. Več o projektu, v katerega je vključena tudi naša šola, najdete na https://atena-v.si/o-projektu/