logo
PRIJAVA

DIJAŠKI DOM SŠGT RADENCI
Prisojna cesta 4, 9252Radenci

Telefon: 02 566 91 60,  02 564 26 52

E-naslov: info@ssgtr.si    

Splet: www.ssgtr.si

 

 

 

 

E-naslov ravnateljice: janja.prasnikar-neuvirt@guest.arnes.si

GSM: 041 605 161

 

TEKOČE AKTIVNOSTI, KI SE ODVIJAJO V OKVIRU DIJAŠKEGA DOMA in ŠOLE SO OBJAVLJENE POD RUBRIKO NOVICE.

DIJAŠKI DOM SŠGT RADENCI NUDI:

UREJENE DVOPOSTELJNE ALI ENOPOSTELJNE SOBE
ZDRAVO PREHRANO
REKREACIJO
INTERNET
SODOBNO RAČUNALNIŠKO OPREMO
UČNO POMOČ
UGODNO LEGO, NEPOSREDNO OB AVTOBUSNI POSTAJI …

 

Sestavni del SŠGT Radenci je tudi dijaški dom, v katerem lahko bivajo dijaki v času šolanja.

 

Dijaški dom SŠGT Radenci spada med manjše tovrstne domove v Sloveniji, kar ima svoje prednosti v pristni komunikaciji in dobrem počutju. Dijaki šole in dijaškega doma imajo v dijaškem domu na voljo brezplačno učno pomoč iz matematike in drugih predmetov. Zagotovljena je zdrava prehrana in skrb za ustrezno telesno aktivnost. V vseh prostorih dijaškega doma je brezžični dostop do interneta. Zaradi ugodne lege dijaškega doma (neposredna bližina avtobusne postaje) bivajo v dijaškem domu SŠGT Radenci tudi dijaki, ki obiskujejo druge srednje šole v Pomurju.
Dijaki se lahko odločijo za stalno bivanje v dijaškem domu ali pa le po potrebi koristijo nočitve in prehrano (npr. le v zimskih mesecih ali na dan, ko gredo ali se vračajo s strokovne ekskurzije ipd.).
Dijaški dom nudi dijakom varno okolje podnevi in ponoči, za kar skrbijo vzgojitelji in varnostnik. Dijaški dom tako skrbi za zagotavljanje varnosti in integritete, skrbi za nastanitev in hrano ter za stike s šolo in starši.

 

LOKACIJA

 

Dijaški dom SŠGT Radenci se nahaja v neposredni bližini avtobusne postaje Radenci,
na desni strani ceste Gornja Radgona – Radenci in je viden preko železniške proge.
Dostop z avtom je mogoč v smeri Boračeva (odcep je pri bencinski črpalki v Radencih)
proti Prisojni cesti ali v smeri proti Kapelskemu Vrhu (rondo pri zdravilišču Radenci – desno, mimo cerkve v Radencih, takoj desno na Prisojno cesto). Blizu dijaškega doma so tudi trgovina, pošta, banka in šola.

PROSTORSKA UREDITEV

 

Dom razpolaga s 60-imi dvoposteljnimi sobami. Sanitarije so skupne za 4 oz. 6 sob.
Dijaki imajo na voljo učilnice, v katerih se lahko učijo, v prostem času pa se lahko družijo ob gledanju televizije (tudi v avli doma), dostopajo do interneta ali pa obiščejo knjižnico. Dijaški dom ima prenovljeno in sodobno opremljeno kuhinjo z jedilnico in večnamenskim prostorom. Ob dijaškem domu je na voljo tudi zunanje igrišče za košarko, odbojko in mali nogomet. V prostorih dijaškega doma pa je dijakom na razpolago sodobno opremljeni fitnes. Za rekreacijo lahko dijaki uporabljajo še športno dvorano pri šoli, kjer se rekreirajo pod vodstvom vzgojiteljev, imajo pa tudi možnost kopanja v Zdravilišču Radenci. Dijaki, ki se ukvarjajo z glasbo, pa se lahko sprostijo na glasbenem odru in zaigrajo na klavir.

 

ORGANIZACIJA IN OBLIKE DELA

 

Osnovna organizacijska enota v dijaškem domu je vzgojna skupina. Vzgojno skupino vodi vzgojitelj, ki nudi dijakom pomoč in oporo v odnosu do drugih dijakov, do šole in okolice. Skupaj s starši ustvarja razmere za celostni razvoj otrokove osebnosti. Vzgojno delo poteka po Vzgojnem programu za dijaške domove.
V dijaškem domu pa se dijaki združujejo tudi v domsko skupnost. Domsko skupnost ob pomoči mentorja vodi predsednik. Cilj domske skupnosti je, da dijaki sami oblikujejo in sooblikujejo življenje v domu, si prizadevajo za demokratičen dialog in strpnost ter iščejo odgovore na aktualna vprašanja.                                                                      Na terasi …

SPREJEM V DIJAŠKI DOM, OSKRBNINA

 

Vsi dijaki, ki se prijavijo v dijaški dom so v dom tudi sprejeti. Prijavnico za sprejem dobite v DD ali na spletni strani: http://www.mss.gov.si
Ob sprejemu podpišejo nastanitveno pogodbo dijak in starši oz. zakoniti zastopniki ter šola.
Izhodiščno ceno oskrbnine določi pristojni minister s sklepom na predlog Komisije za določanje oskrbnine v dijaških domovih. Višina oskrbnine se med šolskim letom lahko spremeni, v kolikor pride do spremembe izhodiščne cene v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih.
Stroški nastanitve in prehrane se zaračunavajo za vse dneve pouka v šolskem letu v skladu s šolskim koledarjem in jih dijaki plačujejo mesečno.
Pogoji, postopek sprejema in bivanja v dijaškem domu so podrobneje opredeljeni v Domskih pravilih Dijaškega doma SŠGT Radenci na podlagi Pravilnika o bivanju v dijaških domovih.

 

AKTIVNOSTI

 

V dijaškem domu se dijaki:
• učijo (organizirana je strokovna učna pomoč),
• družijo in si pomagajo pri učenju,
• učijo strpnosti, medsebojnega spoštovanja in reševanja mladostniških težav,
• udejstvujejo v različnih delavnicah (likovni krožek, računalništvo, šah, oblikovanje, dekoriranje prostorov …),
• ukvarjajo s športnimi dejavnostmi (nogomet, odbojka, namizni tenis, košarka, plavanje …),
• družijo na različnih prireditvah, prav tako pa jih tudi organizirajo,
• družijo z dijaki drugih dijaških domov,
• ukvarjajo s prostovoljnim delom,
• uspešno vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces …

 

Življenje v dijaškem domu SŠGT Radenci omogoča pridobivanje pomembnih izkušenj in znanje
za življenje v skupnosti, spoznavanje in prevzemanje vrednot, spoštovanje drugačnosti,  reševanje vsakodnevnih življenjskih problemov …
V dijaškem domu si mladi pridobijo in izoblikujejo pozitiven in odgovoren odnos do dela ter se
usposobijo za čim večjo ekonomsko in socialno samostojnost ter uspešno vključitev v življenje.    Življenje v domu je pestro in raznoliko, saj omogoča vsakemu dijaku, da najde svoje področje   delovanja.

 

INFORMACIJE:

Telefon: 02 566 91 60,  02 564 26 52
E-naslov: info@ssgtr.si
Splet: www.ssgtr.si
E-naslov
ravnateljice: janja.prasnikar-neuvirt@guest.arnes.si
GSM ravnateljice: 041 605 161