logo
PRIJAVA

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM)

Spletna stran projekta: www.skum.si

Poročilo:
Poročilo za šolsko leto 2018/19  
Poročilo za šolsko leto 2019/20
Poročilo za šolsko leto 2021/22

Namen projekta:

Projekt SKUM je razvojni projekt, ki se izvaja do junija 2022. Sofinancirata ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad  . Naša šola je poleg 28 vrtcev, osnovnih in srednjih šol konzorcijski partner v tem projektu, ki ga vodi Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem.

Glavna ideja projekta je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Preko poučevanja o umetnosti in preko vzgoje s pomočjo umetniške izkušnje se bodo razvijali, preizkušali novi pristopi učenja in poučevanja za razvoj večjih sporazumevalnih zmožnosti dijakov (otrok v vrtcih, osnovnih šolah).

Hkrati se bodo vzpostavljala in širila partnerstva med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami.

Na naši šoli smo izbrali naslednja področja umetnosti:

  • književnost – bralna pismenost
  • likovna umetnost
  • film in fotografija

Področje likovne umetnosti

Dijakom želimo približati umetnostne vsebine in z njimi ustvariti tesnejši stik s samo umetnostjo. Pri tem je pomembno, da bomo umetniško prakso razvijali v neposrednem stiku dijakov in umetnikov ali njihovih del ter kulturnoumetniških institucij. Med nas bomo povabili določenega umetnika, ki bo nosilec posameznih  dogodkov umetnosti. Pri tem bomo preizkusili posamezne didaktične pristope, ki bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc na področju likovne umetnosti in umetnosti na sploh.

Dejavnosti bomo osredotočili na sam pouk, hkrati pa tudi  z njimi obogatili kulturne dneve, projektne tedne in strokovne ekskurzije. Informacije o umetnosti bomo vključevali tudi v pouk neumetnostnih vsebin.

Na področju književnosti in bralne pismenosti:

  • Poudarek bo na bralni kulturi in bralni pismenosti, ki bo naravnana k vseživljenjskemu učenju in uporabnosti znanja. Ob tem bomo razvijali bralne učne strategije ter spodbujali interes  za branje in bogatenje besedišča (kulturni dnevi, projektni dnevi).
  • Prednostna naloga bo skrb za slovenski jezik.
  • Spodbujali bomo digitalno pismenost ter se vključevali v timsko in projektno delo, sodelovali na natečajih ter tako razvijali   kreativnost in ustvarjalnost. Na ta način se bomo zavzemali za dvig sporazumevalnih zmožnosti dijakov.

 

Področje filma in fotografije

Dijaki bodo spoznali osnove fotografiranja in se naučili oblikovati fotografijo. Oblikovali bomo prispevke za spletno stran. Po opravljenih strokovnih ekskurzijah bomo pripravili fotoreportaže. Preizkusili se bomo v snemanju in nastopanju pred kamero.

Stoletje in pol skozi fotografijo in kulinariko pp

 

IDEMO.SI

Idemo.si je projekt mladih vodičev Pomurja, ki vas skozi zgodbe in doživetja popelje po številnih krajih Prekmurja, Prlekije in Štajerske. Dežela štorkelj, vodnih mlinov in izvrstne kulinarike je drugačna, če jo gledamo skozi oči mladih – je tudi dežela novih podjetniških pobud, medsebojne povezanosti, kulturne raznolikosti in prodornih subkultur. Je urbana in ruralna, vselej pa zelena.

Vdihnite svež zrak, preženite stres in nagovorite najpristnejše v sebi – z nami. IDEMO v Pomurje, svet,  ki vam je vselej na dosegu.

Ustvarili smo spletni zemljevid naših krajev  z zgodbami in foto galerijo. Ogledate si ga lahko na spodnji povezavi.