logo
PRIJAVA

Kdor zdravo živi, se smeji, si zdravje zagotovi.

NAČRT              POROČILO           PRIKAZ AKTIVNOSTI        AKTIVNOSTI: GLEJ NOVICE

V šolskem letu 2011/12 smo se vključili v mrežo Evropskih Zdravih šol. Kot šola sledimo ciljem Evropske mreže Zdravih šol in s tem ciljem trajnostnega razvoja ter razumevanja zdravja, ki vključuje medsebojno povezanost telesnih, duševnih, duhovnih, okoljskih in družbenih vidikov. Trudimo se spodbujati zdrav način življenja, ob upoštevanju razvoja posameznikovih kompetenc, veščin oz. drugačnosti. Prizadevamo si pomagati pri razvijanju pozitivnega mišljenja in spodbujanja telesnega, duševnega ter socialnega razvoja, kar omogoča krepitev samopodobe. Mladim želimo privzgojiti čut za odgovornost, spoštovanje slehernega živega bitja in okolja. Pri tem upoštevamo razvojne in individualne posebnosti in zmožnosti dijakov ter njihov celovit razvoj. Sledimo ciljem Evropske mreže Zdravih šol.

Koordinatorica: Marjetka Širec, prof.

Domača stran Zdrave šole Domača stran Ekošole Center za preprečevanje odvisnosti
Center Sonček Murska Sobota DOSOR, Dom starejših občanov RADENCI Rdeči križ Slovenije
Očistimo Slovenijo UNESCO Akademija zdrave hrane