logo
PRIJAVA


VPIS

V šol. l. 2021/2022 bomo vpisovali odrasle v naslednje programe:

1) GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: 3-letni program za pridobitev poklica:

a) gastonom hotelir/gastronomka hotelirka
Pridobi se IV. stopnja izobrazbe.

2) GASTRONOMIJA: nadaljevalni program (+2) za pridobitev poklica:

a) gastrononski tehnik/gastonomska tehnica
Pridobi se V. stopnje izobrazbe.

3) GASTRONOMIJA IN TURIZEM; 4-letni program za pridobitev poklica:

a) gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica
Pridobi se V. stopnje izobrazbe.

Poklici v gostinstvu in turizmu so ZANIMIVI, LEPI IN ZAPOSLJIVI, kar je še zlasti v času, v katerem živimo, zelo pomembno. Programi nudijo pridobitev široke poklicne izobrazbe, ki z izbranimi strokovnimi moduli (predmeti) omogočajo pridobitev specializiranih znanj s področij KUHARSTVA, STREŽBE ali TURIZMA.

Informativni dan bo v četrtek, 16. 9. 2021 ob 16. uri.

Prijave za vpis bomo sprejemali po informativnem dnevu.

Izobraževanje bomo izvajali le, če bo dovolj prijavljenih.

Pridite na SŠGT Radenci, prepričajte se in izberite pravo odločitev!
Dodatne informacije: telefon: 02 5669 160 (tajništvo); e-pošta: info@ssgtr.si.
Za podrobnejše informacije pošljite sporočilo na naslov: franc.cagran@guest.arnes.si

————————————————————–

Projekt ATENA – Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022

Namen projekta Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022 je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven. Več o projektu, v katerega je vključena tudi naša šola, najdete na https://atena-v.si/o-projektu/