logo
PRIJAVA

ZIMSKI  IZPITNI ROK: februar 2020

za vse vrste izpitov, razen POM in ZI

ROK ZA PRIJAVO: 13. 2. 2020

NATANČNI RAZPORED BO OBJAVLJEN:  14. 2. 2020

(v tajništvu šole)

OPRAVLJANJE IZPITOV:  17. 2. 2020 – 20. 2. 2020

Kandidat lahko opravlja 2 izpita.

Radenci, 6. 2. 2020

 

IZREDNI IZPITNI ROKI

Mesec

Prijava in plačilo

Plačilo je obvezno ob prijavi.

Objava razporeda Opravljanje izpitov
Oktober 14.10.2019 –17.10.2019 18.10.2019 ob 10.00 21.10.2019 ob 13.30
November 18.11.2019 – 21.11.2019 22.11.2019 ob 10.00 25.11.2019 ob 13.30
December 16.12.2019 – 19.12.2019 20.12.2019 ob 10.00 23.12.2019 ob 13.30
Januar 20.1.2020 –23.1.2020 24.1.2020 ob 10.00 27.1.2020 ob 13.30
Marec 23.3.2020 –26.3.2020 27.3.2020 ob 10.00 30.3.2020 ob 13.30
April  14.4.2020 –16.4.2020 17.4.2020 ob 10.00 20.4.2020 ob 13.30

          

   REDNI IZPITNI ROKI

ZIMSKI IZPITNI ROK: februar 2020
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK: maj, junij 2020  

  V spomladanskem roku sta 2 izpitna roka:

–          v maju za zaključne letnike SPI (3-letni program)

–          v juniju za vse ostale programe in letnike

JESENSKI IZPITNI ROK: avgust 2020
Za redne izpitne roke glejte razpise na oglasni deski v avli šole.

Na izrednih izpitnih rokih se lahko opravlja največ 1 izpit.

Na rednih izpitnih rokih se lahko opravljata največ 2 izpita (na jesenskem roku pa 3).

POKLICNA MATURA in ZAKLJUČNI IZPIT se opravljata le na rednih izpitnih roki.

 

V šol. l. 2019/2020 bomo vpisovali odrasle v naslednje programe:

1) GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: 3-letni program za pridobitev poklica:

a) gastonom hotelir/gastronomka hotelirka
Pridobi se IV. stopnja izobrazbe.

2) GASTRONOMIJA: nadaljevalni program (+2) za pridobitev poklica:

a) gastrononski tehnik/gastonomska tehnica
Pridobi se V. stopnje izobrazbe.

3) GASTRONOMIJA IN TURIZEM; 4-letni program za pridobitev poklica:

a) gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica
Pridobi se V. stopnje izobrazbe.

Poklici v gostinstvu in turizmu so ZANIMIVI, LEPI IN ZAPOSLJIVI, kar je še zlasti v času, v katerem živimo, zelo pomembno. Programi nudijo pridobitev široke poklicne izobrazbe, ki z izbranimi strokovnimi moduli (predmeti) omogočajo pridobitev specializiranih znanj s področij KUHARSTVA, STREŽBE ali TURIZMA.

Informativni dan bo v četrtek, 19.9.2019 ob 16. uri.

Prijave za vpis bomo sprejemali po informativnem dnevu.

Izobraževanje bomo izvajali le, če bo dovolj prijavljenih.

Pridite na SŠGT Radenci, prepričajte se in izberite pravo odločitev!
Dodatne informacije: telefon: 02 5669 160 (tajništvo); e-pošta: info@ssgtr.si.
Za podrobnejše informacije pošljite sporočilo na naslov: franc.cagran@guest.arnes.si

————————————————————–

Projekt ATENA – Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022

Namen projekta Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022 je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven. Več o projektu, v katerega je vključena tudi naša šola, najdete na https://atena-v.si/o-projektu/