logo
PRIJAVA

Zakonodaja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju_ZPSI-1

Zakon o vajeništvu

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

 

Pravilniki

ŠOLSKA PRAVILA SŠGT Radenci_2018

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA SŠGT Radenci_2018

DOMSKA PRAVILA DD SŠGT Radenci_2018