logo
PRIJAVA

Pravilniki SŠGT Radenci

2021_ŠOLSKA PRAVILA SŠGT Radenci

ŠOLSKA PRAVILA SŠGT Radenci_2018

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA SŠGT Radenci_2018

Dodatek št. 1 k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja_SŠGT Radenci

Dodatek št. 2 k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja_SŠGT Radenci

2021_DOMSKA PRAVILA DD SŠGT Radenci

DOMSKA PRAVILA DD SŠGT Radenci_2018

 

Zakonodaja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju_ZPSI-1

Zakon o vajeništvu

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah