logo
PRIJAVA

Zakonodaja

 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževaju (ZPSI-1)

Zakon o vajeništvu

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

 

Pravilniki

ŠOLSKA PRAVILA SŠGT Radenci_2018

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA SŠGT Radenci_2018