logo
PRIJAVA

RAZISKOVLNA DEJAVNOST na SŠGT Radenci

Zgodovina razvoja raziskovalne dejavnosti in udeležbe naše šole na regijskih in državnih  tekmovanjih pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenijo (ZOTKS) sega daleč nazaj v preteklost.

Cilji  mladinskega raziskovalnega dela so:

 • usmerjati mlade pri raziskovalnem delu,
 • ponuditi mladim možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
 • omogočiti mladim, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
 • omogočiti mladim, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
 • naučiti mlade, kako jasno in javno izražati svoja mnenja in predloge,
 • naučiti mlade kritičnega, inovativnega, analitičnega in ustvarjalnega razmišljanja,
 • vzpostaviti sodelovanje med mladimi nadarjenimi raziskovalci ter izobraževalnimi ustanovami in podjetji,
 • omogočiti najboljšim mladim raziskovalcem, da se predstavijo na tekmovanjih oziroma srečanjih v mednarodnem prostoru.

Srečanja mladih raziskovalcev potekajo na dveh ravneh:

 • na mestni oz. regijski ravni Mladi raziskovalci Pomurja in na državni ravni Mladi raziskovalci Slovenije.

ZOTKS zagotavlja udeležbo mladih raziskovalcev iz Slovenije na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih mladih raziskovalcev. Na predlog strokovnih komisij se izmed najbolje ocenjenih nalog izbere tiste, katerih avtor/ji se bo/do udeležil/i mednarodnih tekmovanj mladih raziskovalcev, in sicer:

 •  EU Contest – v organizaciji Evropske komisije,
 •  Expo Science – v organizaciji organizacije MILSET.

Koordinatorica raziskovalne dejavnosti za dijake šole je  Barbara Senekovič.

Dosežki mladih raziskovalcev na SŠGT Radenci (2018/19 in 2019/20)

Zgodovina razvoja raziskovalne dejavnosti in udeležbe naše šole na regijskih in državnih  tekmovanjih pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenijo (ZOTKS) sega daleč nazaj v preteklost. Večje število vidnejših rezultatov pa šola beleži v šolskem letu 2018/2019 in preteklem 2019/2020. Šola je prav tako dobitnica laskavega naziva “raziskovalna šola.”

V šolskem letu 2018/2019 sta na  27. Regijskem srečanju mladih raziskovalcev osnovnošolcev in srednješolcev Pomurja so dijaki SŠGT Radenci sodelovali z dvema nalogama:

 • Zakaj so časi Tita še vedno živi? Raziskovalno področje: zgodovina. Naloga predstavlja primerjalno politično analizo vladanja in vodenja voditeljev držav v preteklosti in v današnjem času, in sicer Josipa Broza Tita, dinastije Kim, Adolfa Hitlerja in Donalda Trampa. Podani so tudi odgovori, zakaj so časi Tita še vedno tako priljubljeni in zaželjeni. Narejena je bila tudi raziskava v obliki anketenega vprašalnika med mlajšo in starejšo populacijo. Na tak način so raziskovalke ugotavljale korelacije.

Avtorice naloge: Tjaša Čolnik, Urška Jerič in Patricija Sračnjek

Mentorici: Anja Kogler in Barbara Senekovič

Rezultat: bronasto priznanje na regijskem tekmovanju.

 • Zakaj so špitali odigrali pomembno vlogo nekoč in kaj predstavljajo danes? Raziskovalno področje: naravna in kulturna dediščina. Raziskovalna naloga v teoretičnem delu predstavlja analizo izbranih germanskih špitalov v izbranih slovenskih krajih in v tujini. V empiričnem delu je narejena raziskava na terenu v obliki anketnega vprašalnika med izbrano populacijo anketirancev. Naloga nosi tudi pomembno sporočilo, da se vsi enkrat postaramo ter da se ne smemo sramovati drugačnih in onemoglih, tako kot je bila to navada v preteklosti.

Avtorice naloge: Nuša Hozjan, Katja Lutar in Ines Vogrin

Mentorici: Barbara Senekovič in Anja Kogler

Rezultat: srebrno priznanje na regijskem tekmovanju ter udeležba na državnem tekmovanju 53. Srečanja mladih raziskovalcev Slovenije doseženo bronasto priznanje.

 

V šolskem letu 2019/2020 se je  regijskega in državnega tekmovanja udeležila naloga z naslovom:

 • Pomen gastronomskega turizma Slovenije, raziskovalno področje je bilo turizem.

Raziskovalna naloga je izstopala z obravnavanim aktualnim tematskim področjem, saj bo leta 2021 Slovenija nosilka naziva Evropska gastronomska regija. Naloga je bila zasnovana kot poglobljena kulinarična analiza gastronomskih regij Slovenije. Oblikovan je bil predlog strategije razvoja gastronomije Slovenije,  podana so bila tudi priporočila gostinsko-turističnim ponudnikom, prav tako pa je bila izvedena terenska raziskava med zdraviliškimi gosti v Zdravilišču Radenci.

 

Avtorica naloge: Nuša Hozjan

Mentorica: Barbara Senekovič

Rezultat: Naloga je dosegla vse možne točke in zlato priznanje na regijskem tekmovanju – 28. Regijskem srečanju mladih raziskovalcev Pomurja ter uvrstitev v drugi krog državnega tekmovanja54. Srečanja mladih raziskovalcev Slovenije dosežek srebrno priznanje.

Ponosni smo, da smo šola, ki poleg praktičnih veščin in uspehov na tekmovanjih iz gostinstva in turizma (strežba, kuharstvo, turizem) ponuja in razvija tudi raziskovalno dejavnost, kar je dobra popotnica našim dijakom za nadaljevanje študija. Ta priznanja in uvrstitve dijakom pomagajo s točkami  tudi do Zoisove štipendije.

Dijakinjam in mentoricam čestitamo!

Ravnateljica: Janja Prašnikar Neuvirt

 

 

Comments are closed.