logo
PRIJAVA

ZIMSKI IZPITNI ROK (4. 2. 2019 – 5. 2. 2019)

ZIMSKI  IZPITNI ROK je namenjen dijakom 3.ab-razreda in odraslim (izredno izobraževanje). V tem roku se lahko opravlja vse vrste izpitov, razen poklicne mature (POM) in zaključnega izpita (ZI). Roki za POM in ZI se objavijo posebej.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 1. 2019

NATANČNI RAZPORED BO OBJAVLJEN v tajništvu šole: 31. 1. 2019

OPRAVLJANJE IZPITOV: 4. 2. 2019 – 5. 2. 2019

Navodila:

Na 1. izpitnem roku (zimskem ali spomladanskem) lahko kandidat  opravlja izpit pri največ dveh predmetih oz. strokovnih modulih.

Dijaki 3.ab-razreda lahko opravljajo popravne izpite v zimskem ali spomladanskem roku. Če dijak iz razreda 3.ab opravlja  izpit v zimskem roku, se šteje, da je izkoristil spomladanski izpitni rok (naslednji rok je jesenski).

 

 

Radenci, 7.1.2019

 

Comments are closed.